MangYTe

Video Các ngành khác mới nhất

Bệnh nội tiết: những điều cần biết
  • Tiêu đề: Bệnh nội tiết: những điều cần biết
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Các ngành khác
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 10:56 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 16/08/2018

Bệnh nội tiết: những điều cần biết

Hệ thống tuyến nội tiết là một tổ chức biệt hóa đặc biệt, làm nhiệm vụ sản xuất ra các hormon.... Đọc thêm