MangYTe

Video Chuyên ngành mới nhất

Bệnh thoái hóa niêm mạc  dạ dày
  • Tiêu đề: Bệnh thoái hóa niêm mạc dạ dày
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Chuyên ngành
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 9:18 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 03/10/2017

Bệnh thoái hóa niêm mạc dạ dày

Thoái hóa niêm mạc dạ dày là bệnh trên thực tế thường hay gặp với đa dạng về bệnh cảnh lâm sàng.