MangYTe

Video Say nắng mới nhất

Cách sơ cứu và phòng tránh say nắng
  • Tiêu đề: Cách sơ cứu và phòng tránh say nắng
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Say nắng
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 8:32 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 25/07/2017

Cách sơ cứu và phòng tránh say nắng

Nếu gặp một người bị say nắng, hãy đưa họ vào nơi râm mát hoặc có điều hòa, phủ khăn ẩm hay vẩy nước mát lên người họ.... Đọc thêm

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!