MangYTe

Video Cây thuốc quanh ta mới nhất

Cây xanh - thế mạnh của ngành dược
  • Tiêu đề: Cây xanh - thế mạnh của ngành dược
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Cây thuốc quanh ta
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 8:39 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 07/06/2017

Cây xanh - thế mạnh của ngành dược

Tân dược của chúng ta phần nào được sản xuất từ nguyên liệu trong nước, còn lại đa phần phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài... Đọc thêm