MangYTe

Video Sức khỏe và đời sống mới nhất

Depo provera: Thuốc tiêm tránh thai
  • Tiêu đề: Depo provera: Thuốc tiêm tránh thai
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe và đời sống
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:03:52 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 12/05/2017

Depo provera: Thuốc tiêm tránh thai

Depo-provera (medroxyprogesterone acetate) là thuốc tránh thai dạng tiêm, với mỗi liều có hiệu quả ngừa thai trong vòng 3 tháng... Đọc thêm