MangYTe

Video Dị vật trong da mới nhất

Dị vật trong da
  • Tiêu đề: Dị vật trong da
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dị vật trong da
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:01:33 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 07/07/2017

Dị vật trong da

Dị vật trong da! Hãy làm sạch khu vực, dùng nhíp để loại bỏ dị vật...tìm kiếm trợ giúp y tế nếu dị vật không ra ngoài một cách dễ dàng...... Đọc thêm

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!