MangYTe

Video Dị vật trong mắt mới nhất

Dị vật trong mắt
  • Tiêu đề: Dị vật trong mắt
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dị vật trong mắt
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:06:22 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 11/07/2017

Dị vật trong mắt

Dị vật trong mắt! Hãy để nước chảy nhẹ nhàng qua mắt, chú ý không tự loại bỏ dị vật sâu, không trà sát mắt, chỉ sử dụng nước sạch hoặc nước muối 0,9%...... Đọc thêm

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!