MangYTe

Video Dinh dưỡng mới nhất

Kẽm nâng cao tầm vóc và sức khỏe
  • Tiêu đề: Kẽm nâng cao tầm vóc và sức khỏe
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dinh dưỡng
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 7:42 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 06/04/2018

Kẽm nâng cao tầm vóc và sức khỏe

Lượng kẽm hấp thu hàng ngày, rất cần thiết để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Kẽm làm tăng sinh sản phân chia tế bào, nhất là ở giai đoạn bào thai, tuổi học đường, khi trưởng thành.... Đọc thêm