MangYTe

Video Sức khỏe và đời sống mới nhất

Khủng bố sinh học
  • Tiêu đề: Khủng bố sinh học
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe và đời sống
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:08:16 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 12/05/2017

Khủng bố sinh học

Khủng bố sinh học là việc sử dụng vi khuẩn, virus hay vi sinh vật để gây bệnh hoặc lan truyền sự sợ hãi. Khủng bố sinh học được sử dụng để tấn công hay đe doạ người dân, chính phủ và các quốc gia. Trong các cuộc tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh học, chỉ một số ít người dân bị tổn thương hay chịu ảnh hưởng nhưng rất nhiều người khác lại cảm thấy sợ hãi và thay đổi hành vi của mình vì sự sợ hãi đó.... Đọc thêm