MangYTe

Video Bệnh văn phòng mới nhất

Mẹo giữ sức khỏe tại công sở
  • Tiêu đề: Mẹo giữ sức khỏe tại công sở
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Bệnh văn phòng
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 4:15 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 20/11/2018

Mẹo giữ sức khỏe tại công sở

Ngồi hơn 12 giờ trước máy tính, và làm việc suốt cả tuần, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, có thể ảnh hưởng đến cả năng suất làm việc.... Đọc thêm