MangYTe

Video Phát minh y học mới nhất

Mống mắt nhân tạo đầu tiên được FDA phê duyệt
  • Tiêu đề: Mống mắt nhân tạo đầu tiên được FDA phê duyệt
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Phát minh y học
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 3:52 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 07/08/2018

Mống mắt nhân tạo đầu tiên được FDA phê duyệt

Mống mắt nhân tạo CustomFlex vừa được FDA phê duyệt, để cấy ghép điều trị cho người lớn và trẻ em bị khiếm khuyết mống mắt, do bẩm sinh hoặc tổn thương gây ra, hay còn gọi là dị tật mống mắt.... Đọc thêm