MangYTe

Video Phát minh y học mới nhất

Những căn bệnh là khắc tinh của nhau
  • Tiêu đề: Những căn bệnh là khắc tinh của nhau
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Phát minh y học
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 5:50 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 15/06/2018

Những căn bệnh là khắc tinh của nhau

Rối loạn di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu chỉ nhận được gen lỗi từ cha hoặc mẹ, bạn sẽ được gọi là người mang gen bệnh.