MangYTe

Video Dị vật trong tai mới nhất

Sơ cứu dị vật trong tai
  • Tiêu đề: Sơ cứu dị vật trong tai
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dị vật trong tai
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:04:39 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 11/07/2017

Sơ cứu dị vật trong tai

Dị vật trong tai có thể gây đau hoặc giảm/mất thính lực. Thông thường người lớn sẽ biết có dị vật trong tai, nhưng trẻ nhỏ có thể không nhận thức được có dị vật ở trong tai của chúng.


Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!