MangYTe

Video Sức khỏe mới nhất

Thai quá ngày dự sanh
  • Tiêu đề: Thai quá ngày dự sanh
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:03:22 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 11/05/2017

Thai quá ngày dự sanh

Một thai kỳ bình thường có tuổi thai đủ tháng khoảng 38-42 tuần. “Thai quá kỳ hạn”, “thai kỳ kéo dài”, “thai quá ngày dự sanh” là những thuật ngữ được sử dụng để chỉ những thai hơn 42 tuần. Thai quá ngày chiếm khoảng 5% thai kỳ.... Đọc thêm