MangYTe

Video Nhi khoa mới nhất

Ung thư tuyến giáp ở trẻ em
  • Tiêu đề: Ung thư tuyến giáp ở trẻ em
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Nhi khoa
  • Quốc gia: Korea
  • Thời lượng: 6:29 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 25/04/2017

Ung thư tuyến giáp ở trẻ em

Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.... Đọc thêm