MangYTe

Video Xét nghiệm và chẩn đoán mới nhất

Xét nghiệm chức năng gan

Xét nghiệm chức năng gan

Xét nghiệm chức năng gan, là xét nghiệm đo các hóa chất khác nhau trong máu, do gan sản xuất ra. Một kết quả bất thường cho thấy gan có vấn đề, và có thể giúp xác định nguyên nhân. Các xét nghiệm khác có thể cần thiết, để làm rõ nguyên nhân của vấn đề ở gan.