MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 10083 là gì?

Mã bưu chính 10083 với Tên bưu chính là Ban công tác Đại biểu thuộc bưu cục 118040 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 10083 với Tên bưu chính là Ban công tác Đại biểu thuộc địa bàn phường xã Ban công tác Đại biểu (10083), thuộc Quận TT TP Hà Nội (1000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 10083 ( Ban công tác Đại biểu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: