MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Lai Châu (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 30062 là gì?

Mã bưu chính 30062 với Tên bưu chính là Ban Dân tộc thuộc bưu cục 391040 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 30062 với Tên bưu chính là Ban Dân tộc thuộc địa bàn phường xã Ban Dân tộc (30062), thuộc Quận TT Tỉnh Lai Châu (3000), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Lai Châu (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 30062 ( Ban Dân tộc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: