MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70105 là gì?

Mã bưu chính 70105 với Tên bưu chính là Ban Nội chính thành ủy thuộc bưu cục 724503 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70105 với Tên bưu chính là Ban Nội chính thành ủy thuộc địa bàn phường xã Ban Nội chính thành ủy (70105), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70105 ( Ban Nội chính thành ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: