MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85005 là gì?

Mã bưu chính 85005 với Tên bưu chính là Ban Nội chính tỉnh ủy thuộc bưu cục 891290 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85005 với Tên bưu chính là Ban Nội chính tỉnh ủy thuộc địa bàn phường xã Ban Nội chính tỉnh ủy (85005), thuộc Quận TT Tỉnh Vĩnh Long (8500), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85005 ( Ban Nội chính tỉnh ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: