MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Bạc Liêu (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 97002 là gì?

Mã bưu chính 97002 với Tên bưu chính là Ban Tổ chức tỉnh ủy thuộc bưu cục 961070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 97002 với Tên bưu chính là Ban Tổ chức tỉnh ủy thuộc địa bàn phường xã Ban Tổ chức tỉnh ủy (97002), thuộc Quận TT Tỉnh Bạc Liêu (9700), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Bạc Liêu (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 97002 ( Ban Tổ chức tỉnh ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: