MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71099 là gì?

Mã bưu chính 71099 với Tên bưu chính là BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc bưu cục 700900 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71099 với Tên bưu chính là BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn phường xã BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh (71099), thuộc Quận Q. 1 (7100), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71099 ( BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: