MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96653 là gì?

Mã bưu chính 96653 với Tên bưu chính là BC. Ngọc Tố thuộc bưu cục 953280 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96653 với Tên bưu chính là BC. Ngọc Tố thuộc địa bàn phường xã BC. Ngọc Tố (96653), thuộc Quận H. Mỹ Xuyên (9660), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96653 ( BC. Ngọc Tố ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: