MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71560 là gì?

Mã bưu chính 71560 với Tên bưu chính là BC. Nguyễn Thị Kiểu thuộc bưu cục 729450 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71560 với Tên bưu chính là BC. Nguyễn Thị Kiểu thuộc địa bàn phường xã BC. Nguyễn Thị Kiểu (71560), thuộc Quận Q. 12 (7150), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71560 ( BC. Nguyễn Thị Kiểu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: