MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 72353 là gì?

Mã bưu chính 72353 với Tên bưu chính là BC. Thanh Đa thuộc bưu cục 717400 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 72353 với Tên bưu chính là BC. Thanh Đa thuộc địa bàn phường xã BC. Thanh Đa (72353), thuộc Quận Q. Bình Thạnh (7230), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 72353 ( BC. Thanh Đa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: