MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71452 là gì?

Mã bưu chính 71452 với Tên bưu chính là BC. Trưng Nữ Vương thuộc bưu cục 727900 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71452 với Tên bưu chính là BC. Trưng Nữ Vương thuộc địa bàn phường xã BC. Trưng Nữ Vương (71452), thuộc Quận Q. Gò Vấp (7140), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71452 ( BC. Trưng Nữ Vương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: