MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71600 là gì?

Mã bưu chính 71600 với Tên bưu chính là BC. Trung tâm huyện Củ Chi thuộc bưu cục 733000 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71600 với Tên bưu chính là BC. Trung tâm huyện Củ Chi thuộc địa bàn phường xã BC. Trung tâm huyện Củ Chi (71600), thuộc Quận H. Củ Chi (7160), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71600 ( BC. Trung tâm huyện Củ Chi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: