MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96300 là gì?

Mã bưu chính 96300 với Tên bưu chính là BC. Trung tâm huyện Kế Sách thuộc bưu cục 952000 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96300 với Tên bưu chính là BC. Trung tâm huyện Kế Sách thuộc địa bàn phường xã BC. Trung tâm huyện Kế Sách (96300), thuộc Quận H. Kế Sách (9630), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96300 ( BC. Trung tâm huyện Kế Sách ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: