MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71550 là gì?

Mã bưu chính 71550 với Tên bưu chính là BCP. Quận 12 A thuộc bưu cục 729150 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71550 với Tên bưu chính là BCP. Quận 12 A thuộc địa bàn phường xã BCP. Quận 12 A (71550), thuộc Quận Q. 12 (7150), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71550 ( BCP. Quận 12 A ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: