MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70161 là gì?

Mã bưu chính 70161 với Tên bưu chính là Bộ Tư lệnh Thành phố thuộc bưu cục 725504 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70161 với Tên bưu chính là Bộ Tư lệnh Thành phố thuộc địa bàn phường xã Bộ Tư lệnh Thành phố (70161), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70161 ( Bộ Tư lệnh Thành phố ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: