MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96079 là gì?

Mã bưu chính 96079 với Tên bưu chính là Chi Cục Hải quan thuộc bưu cục 951050 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96079 với Tên bưu chính là Chi Cục Hải quan thuộc địa bàn phường xã Chi Cục Hải quan (96079), thuộc Quận TT Tỉnh Sóc Trăng (9600), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96079 ( Chi Cục Hải quan ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: