MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Hậu Giang (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 95080 là gì?

Mã bưu chính 95080 với Tên bưu chính là Cục Thống kê thuộc bưu cục 911140 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 95080 với Tên bưu chính là Cục Thống kê thuộc địa bàn phường xã Cục Thống kê (95080), thuộc Quận TT Tỉnh Hậu Giang (9500), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Hậu Giang (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 95080 ( Cục Thống kê ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: