MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70165 là gì?

Mã bưu chính 70165 với Tên bưu chính là Học viện Cán bộ thành phố thuộc bưu cục 723509 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70165 với Tên bưu chính là Học viện Cán bộ thành phố thuộc địa bàn phường xã Học viện Cán bộ thành phố (70165), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70165 ( Học viện Cán bộ thành phố ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: