MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71002 là gì?

Mã bưu chính 71002 với Tên bưu chính là Hội đồng nhân dân thuộc bưu cục 710503 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71002 với Tên bưu chính là Hội đồng nhân dân thuộc địa bàn phường xã Hội đồng nhân dân (71002), thuộc Quận Q. 1 (7100), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71002 ( Hội đồng nhân dân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: