MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71701 là gì?

Mã bưu chính 71701 với Tên bưu chính là Huyện ủy thuộc bưu cục 717501 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71701 với Tên bưu chính là Huyện ủy thuộc địa bàn phường xã Huyện ủy (71701), thuộc Quận H. Hóc Môn (7170), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71701 ( Huyện ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: