MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96701 là gì?

Mã bưu chính 96701 với Tên bưu chính là Huyện ủy thuộc bưu cục 954530 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96701 với Tên bưu chính là Huyện ủy thuộc địa bàn phường xã Huyện ủy (96701), thuộc Quận H. Trần Đề (9670), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96701 ( Huyện ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: