MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85085 là gì?

Mã bưu chính 85085 với Tên bưu chính là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thuộc bưu cục 891290 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85085 với Tên bưu chính là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thuộc địa bàn phường xã Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (85085), thuộc Quận TT Tỉnh Vĩnh Long (8500), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85085 ( Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: