MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Cần Thơ (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 94085 là gì?

Mã bưu chính 94085 với Tên bưu chính là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thuộc bưu cục 901750 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 94085 với Tên bưu chính là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thuộc địa bàn phường xã Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (94085), thuộc Quận TT Tỉnh Cần Thơ (9400), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Cần Thơ (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 94085 ( Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: