MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70230 là gì?

Mã bưu chính 70230 với Tên bưu chính là LSQ. Cộng hòa Chi-lê thuộc bưu cục 713070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70230 với Tên bưu chính là LSQ. Cộng hòa Chi-lê thuộc địa bàn phường xã LSQ. Cộng hòa Chi-lê (70230), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70230 ( LSQ. Cộng hòa Chi-lê ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: