MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 72206 là gì?

Mã bưu chính 72206 với Tên bưu chính là P. 11 thuộc bưu cục 722503 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 72206 với Tên bưu chính là P. 11 thuộc địa bàn phường xã P. 11 (72206), thuộc Quận Q. Phú Nhuận (7220), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 72206 ( P. 11 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: