MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71306 là gì?

Mã bưu chính 71306 với Tên bưu chính là P. Bình Thọ thuộc bưu cục 713501 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71306 với Tên bưu chính là P. Bình Thọ thuộc địa bàn phường xã P. Bình Thọ (71306), thuộc Quận Q. Thủ Đức (7130), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71306 ( P. Bình Thọ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: