MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71116 là gì?

Mã bưu chính 71116 với Tên bưu chính là P. Bình Trưng Đông thuộc bưu cục 713070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71116 với Tên bưu chính là P. Bình Trưng Đông thuộc địa bàn phường xã P. Bình Trưng Đông (71116), thuộc Quận Q. 2 (7110), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71116 ( P. Bình Trưng Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: