MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71315 là gì?

Mã bưu chính 71315 với Tên bưu chính là P. Hiệp Bình Chánh thuộc bưu cục 713530 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71315 với Tên bưu chính là P. Hiệp Bình Chánh thuộc địa bàn phường xã P. Hiệp Bình Chánh (71315), thuộc Quận Q. Thủ Đức (7130), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71315 ( P. Hiệp Bình Chánh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: