MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71308 là gì?

Mã bưu chính 71308 với Tên bưu chính là P. Linh Trung thuộc bưu cục 713510 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71308 với Tên bưu chính là P. Linh Trung thuộc địa bàn phường xã P. Linh Trung (71308), thuộc Quận Q. Thủ Đức (7130), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71308 ( P. Linh Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: