MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71217 là gì?

Mã bưu chính 71217 với Tên bưu chính là P. Long Bình thuộc bưu cục 712503 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71217 với Tên bưu chính là P. Long Bình thuộc địa bàn phường xã P. Long Bình (71217), thuộc Quận Q. 9 (7120), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71217 ( P. Long Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: