MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71213 là gì?

Mã bưu chính 71213 với Tên bưu chính là P. Long Trường thuộc bưu cục 712582 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71213 với Tên bưu chính là P. Long Trường thuộc địa bàn phường xã P. Long Trường (71213), thuộc Quận Q. 9 (7120), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71213 ( P. Long Trường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: