MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 72012 là gì?

Mã bưu chính 72012 với Tên bưu chính là P. Phú Thọ Hoà thuộc bưu cục 720601 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 72012 với Tên bưu chính là P. Phú Thọ Hoà thuộc địa bàn phường xã P. Phú Thọ Hoà (72012), thuộc Quận Q. Tân Phú (7200), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 72012 ( P. Phú Thọ Hoà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: