MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71510 là gì?

Mã bưu chính 71510 với Tên bưu chính là P. Tân Thới Nhất thuộc bưu cục 715502 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71510 với Tên bưu chính là P. Tân Thới Nhất thuộc địa bàn phường xã P. Tân Thới Nhất (71510), thuộc Quận Q. 12 (7150), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71510 ( P. Tân Thới Nhất ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: