MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70148 là gì?

Mã bưu chính 70148 với Tên bưu chính là Sở Du lịch thuộc bưu cục 724502 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70148 với Tên bưu chính là Sở Du lịch thuộc địa bàn phường xã Sở Du lịch (70148), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70148 ( Sở Du lịch ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: