MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Bạc Liêu (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 97054 là gì?

Mã bưu chính 97054 với Tên bưu chính là Sở Giao thông vận tải thuộc bưu cục 961070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 97054 với Tên bưu chính là Sở Giao thông vận tải thuộc địa bàn phường xã Sở Giao thông vận tải (97054), thuộc Quận TT Tỉnh Bạc Liêu (9700), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Bạc Liêu (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 97054 ( Sở Giao thông vận tải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: